Competición Tecnificación

Tecnificació

Centre Tecnificació Esportiva Vela Petxina (CeTDV Petxina)

El Centre de Tecnificació de VELA Petxina (CeTDV Petxina), té com a objectiu general la preparació tècnic esportiva de nivell superior, amb la finalitat d'aconseguir resultats en les competicions a nivell nacional i internacional.

L'objectiu del CeTDVela Petxina és ajudar a Tecnificar als regatistes juvenils que naveguen fonamentalment en classes olímpiques, amb possibilitats d'estar en el N3, N2 i N1 de la RFEV, mitjançant un programa d'entrenaments que puguen compaginar-lo amb els seus estudis.


Estructura de Tecnificació Autonòmica:

  • S'establiran d'acord amb les modalitats i els esportistes existents en el Centre en cada moment, per la qual cosa seran revisats anualment.
  • S'estableixen com a principis bàsics els següents:
  • Detectar i seleccionar, d'entre la població federada en vela, esportistes amb qualitats específiques que permeten preveure la seua projecció futura dins de l'esport d'alt nivell.
  • Millorar el nivell tècnic i competitiu dels joves esportistes seleccionats per la Federació.
  • Vetlar pels esportistes seleccionats durant el procés de permanència en el Centre de Tecnificació Esportiva i obtinguen una formació integral.
Presentació grup CeTDV Petxina 2020