Documentos

La Guia Esportiva de la Federació Vela Comunitat Valenciana, regula els criteris i normativa que afecten el desenvolupament esportiu de la Vela en la Comunitat Valenciana. Per part seua, la Federació analitzarà els suggeriments rebuts a través dels llits reglamentaris per part dels regatistas, clubs i altres parts interessades, per a millorar l'activitat esportiva.

El Comité de Competició és l'òrgan de la Federació que modifica i elabora els canvis en la Guia Esportiva com a resultat de l'apartat anterior, i davant les propostes elaborades pels diferents comités esportius de la Federació de Vela. Aquestes modificacions hauran de ser realitzades dins del termini i en la forma escaient a través del document R-GD-02. La Guia Esportiva i les seues modificacions entraran en vigor una vegada siga aprovat per la Junta Directiva de la Federació Vela Comunitat Valenciana o l'Assemblea (segons siga procedent), a proposta del Comité de Competició.

Davant qualsevol discrepància en el text d'aquesta Guia serà aplicable el que diga el document original que es troba en el servidor de fitxers de la Federació.

19/12/2019
Guia Competició (PDF, 498Kb)
Autor: Dirección Deportiva
26/06/2020
Autor: Dirección Deportiva
01/07/2020
Autor: Dirección Deportiva
05/10/2020
Autor: Dirección Deportiva
09/07/2020
Autor: Dirección Deportiva
01/08/2020
Autor: Dirección Deportiva

Documentos Competición

(7 Documents )

06/02/2020
Autor: Dirección Deportiva
27/12/2019
Autor: Dirección Deportiva
27/12/2019
Autor: Dirección Deportiva
27/12/2019
Autor: Dirección Deportiva
27/12/2019
Autor: Dirección Deportiva
27/12/2019
Autor: Dirección Deportiva
27/12/2019
Autor: Dirección Deportiva

Documentos Deportistas / Técnicos

(5 Documents )

03/07/2020
Autor: Dirección Deportiva
27/12/2019
Autor: Dirección Deportiva
27/12/2019
Autor: Dirección Deportiva
27/12/2019
Autor: Dirección Deportiva
27/12/2019
Autor: Dirección Deportiva

Informes / Liquidaciones

(2 Documents )

01/01/2020
Autor: Dirección Deportiva
01/01/2020
Autor: Dirección Deportiva

Calendario regatas

(4 Documents )

05/07/2021
Autor: Dirección Deportiva
05/07/2021
Autor: Dirección Deportiva
05/07/2021
Autor: Dirección Deportiva
05/07/2021
Autor: Dirección Deportiva

KITEBOARDING

(1 Documents )

29/07/2020

Convocatorias 2021

(28 Documents )

25/11/2021
Autor: Dirección Deportiva
19/11/2021
Autor: Dirección Deportiva
15/11/2028
Autor: Dirección Deportiva
08/11/2021
Autor: Dirección Deportiva
03/11/2021
Autor: Dirección Deportiva
21/10/2021
Autor: Dirección Deportiva
26/08/2021
Autor: Dirección Deportiva
05/08/2021
Autor: Dirección Deportiva
21/07/2021
Autor: Dirección Deportiva
12/07/2021
Autor: Dirección Deportiva
04/06/2021
Autor: FVCV
04/06/2021
Autor: Dirección Deportiva
28/05/2021
Autor: Dirección Deportiva
07/05/2021
Autor: Dirección Deportiva
30/04/2021
Autor: Dirección Deportiva
23/04/2021
Autor: Dirección Deportiva
21/04/2021
Autor: Dirección Deportiva
22/04/2021
Hondarribia COVID (DOCX, 29Kb )
19/04/2021
Autor: Dirección Deportiva
19/04/2021
Autor: Dirección Deportiva
15/04/2021
Autor: Dirección Deportiva
31/03/2021
Autor: Dirección Deportiva
23/03/2021
Autor: Dirección Deportiva
22/03/2021
Autor: FVCV
14/03/2021
Autor: Dirección Deportiva
12/03/2021
Autor: Dirección Deportiva